Onderwijs

Lestijden

Leerlingen krijgen les volgens een lesrooster.
De leerlingen hebben lesblokken van 60 minuten.  De verschillende leerroutes hebben gescheiden pauzetijden.

Leerrouteonderbouw (1 en 2)
Les 108.20 - 09.20 uur
Les 209.20 - 10.20 uur
Pauze10.20 - 10.40 uur
Les 310.40 - 11.40 uur
Les 411.40 - 12.40 uur
Pauze12.40 - 13.10 uur
Les 513.10 - 14.10 uur
Les 614.10 - 15.10 uur
(einde les: korte pauze)
Les 715.10 - 16.10 uur


Leerroutebovenbouw en PrO
Les 108.20 - 09.20 uur
Les 209.20 - 10.20 uur
(einde les: korte pauze)
Les 310.20 - 11.20 uur
Pauze11.20 - 11.40 uur
Les 411.40 – 12.40 uur
Les 512.40 - 13.40 uur
Pauze13.40 - 14.10 uur
Les 614.10 - 15.10 uur
Les 715.10 - 16.10 uur

Lessentabel

De lessentabel van de verschillende leerroutes staan op onze website:

Schoolbeleid Lesuitval

We hebben de volgende maatregelen genomen om lesuitval te voorkomen:

  • FTE’s in de begroting voor opvang ziekte.
  • Docenten met invaluren in hun normjaartaak.
  • Onderwijsassistenten per team. In geval van nood neemt één docent twee klassen, waarbij de onderwijsassistent assisteert onder verantwoordelijkheid van de docent.
  • Op de pleinen kunnen leerlingen zelfstandig verder werken aan hun weektaak onder toezicht van een docent.
  • Voor langdurig zieken hebben we een interne flexpool met docenten.
  • We hebben ook een externe vervangingspool waar we gebruiken van kunnen maken.
  • Docenten benaderen voor extra uren.
  • Adverteren bij langdurige ziekte en wanneer de flexpool en de externe vervangingspool niet afdoende zijn.

Schoolbenodigdheden

De materialen en benodigdheden die nodig zijn voor het schooljaar, staan op onze website. Kijk op https://www.demeerwaarde.nl/leerlingen/schoolbenodigdheden voor de benodigdheden per team.

Activiteiten en Excursies

Excursies
Leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben tegen het einde van het schooljaar een projectweek. Tijdens deze week gaan de leerlingen ook op excursie. Leerlingen in leerjaar 3 hebben in dezelfde periode een excursieweek naar keuze. Leerlingen krijgen hierover informatie in de loop van het schooljaar. Aan deze excursieweek zijn voor de ouders kosten verbonden. Zie het hoofdstuk Financiën voor meer informatie.

Kampioenschappen Springen en Dressuur voor paarden en pony’s
Paarden en pony’s zijn populair onder de leerlingen van De Meerwaarde.
De Meerwaarde organiseert al vele jaren in het voorjaar het Schoolkampioenschap Springen & Dressuur voor paarden en pony’s. Deze kampioenschappen worden gehouden op Manege De Burght aan de Valkseweg in Barneveld.

Sportdagen
Een paar keer per schooljaar worden er sportdagen georganiseerd, waaraan alle leerlingen van diverse teams deelnemen. Het zijn sportieve, gezellige activiteiten, waarin actie altijd centraal staat.

Talenttijd

Leerlingen in de onderbouw krijgen op De Meerwaarde Talenttijd. Dat is een lesblok per week waarin zij, binnen een zelfgekozen activiteit, hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Talenttijd is een standaard onderdeel van het lesprogramma en komt dus het gehele schooljaar terug.

Stage

Alle leerlingen lopen stage binnen het profiel dat zij gekozen hebben. Dit kan een blokstage zijn van een aantal weken of een lintstage waarbij de leerlingen een dag per week naar een instelling of bedrijf gaan. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van de verschillende beroepen en kunnen zij een goede keuze maken voor de toekomst.

Profiel Groen

Bij het profiel Groen lopen de leerlingen o.a. stage bij hoveniersbedrijven, dierenwinkels, bloemenzaken, kwekerijen, boerderijen, maneges en binnen de groene recreatie.

Profiel Zorg & Welzijn

Binnen het profiel Zorg & Welzijn wordt er stage gelopen bij o.a. woonzorgcentra, basisscholen, kapsalons, kinderopvang en horeca.

Praktijkonderwijs

In leerjaar 2 van het Praktijkonderwijs beginnen de leerlingen met een interne stage. Aan het begin van leerjaar 3 wordt er een stage-assessment afgenomen. Dit is een onderzoek om te bepalen of de leerling over voldoende vaardigheden beschikt om stage te lopen buiten de school. In leerjaar 3 gaan de leerlingen voor het eerst buiten de school op snuffelstage. In het vierde jaar volgt een oriënterende fase van 2 dagen per week. In het laatste jaar gaan leerlingen 3 dagen op stage: de plaatsingsstage. Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar onze stage-informatiegids.

Profiel Techniek

De leerlingen van het profiel Techniek lopen o.a. stage bij installateurs, metaalbedrijven, reclamestudio’s, garage- en transportbedrijven of bouwbedrijven.

Profiel Economie & Ondernemen

Bij het profiel Economie & Ondernemen doen leerlingen ervaring op in winkels, op de administratieve afdelingen van bedrijven en bij de groothandel.

Stage bovenbouw GT

Binnen de GT en GTX lopen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een blokstage. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van de verschillende beroepen en kunnen zij een goede keus maken voor de toekomst. Leerlingen lopen stage in het profiel dat zij gekozen hebben.

Dankzij de goede samenwerking met heel veel bedrijven en instellingen krijgen de leerlingen op deze wijze de kans om de dingen, die zij op school geleerd hebben, in de praktijk toe te passen. Omgekeerd doen de leerlingen veel nieuwe ervaringen
op in de praktijk, die zij meebrengen naar school. Zo krijgen de leerlingen een goed beeld van de verschillende beroepen en kunnen zij een goede keuze maken voor de toekomst.
De stageperiode maakt deel uit van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staat alle examenstof beschreven.

Maatschappelijke Stage
Wij vinden het belangrijk dat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk en zo zelf ervaren hoe de samenleving draait. Jongeren leren dit het best, door er aan mee te doen. Het doel van maatschappelijke stage voor hen is tweedelig:

  • leren buiten de school en ontdekken wat hun talenten zijn;
  • een bijdrage leveren aan de samenleving.

Binnen de verschillende profielen en leerwegen op De Meerwaarde maken leerlingen kennis met vrijwilligerswerk. Zo zijn onze leerlingen de afgelopen tijd actief geweest in verpleeghuis Norschoten, Nieuw Avondrust, Kinderhospice en op diverse zorgboerderijen. Maar leerlingen hebben zich ook individueel ingezet voor allerlei organisaties en (sport)verenigingen meestal in hun woonomgeving.

Iedere leerling neemt gedurende de schoolperiode deel aan deze maatschappelijke activiteit.
De Meerwaarde werkt bij de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke stage nauw samen met Welzijn Barneveld.

Vervolgonderwijs

Vanuit de opleidingen op De Meerwaarde stroomt jaarlijks het grootste deel van de leerlingen door naar een MBO-opleiding. De Meerwaarde bereidt leerlingen voor op MBO, HBO en de arbeidsmarkt. Leerlingen worden in leerjaar 3 en 4 begeleid bij hun keuze voor het vervolgonderwijs door mentor, loopbaanbegeleider en decanaat. Meer informatie over studiekeuze na De Meerwaarde: mevrouw M.J. Bakker-Groothuis en de heer G. Koerhuis (decanen).

MBO onderwijs via De Meerwaarde

Bij De Meerwaarde is het mogelijk om via een doorlopende leerlijn MBO-onderwijs te volgen bij MBO locatie De Meerwaarde in Barneveld.

Op deze locatie worden opleidingen Bouwtechniek aangeboden. Voor het onderwijsaanbod werkt De Meerwaarde samen met MBO Amersfoort.

Daarnaast is het mogelijk om via de doorlopende leerlijn techniekopleidingen te volgen bij BTO, de Barneveldse Techniek Opleiding.

Er worden opleidingen in zowel de BOL- als de BBL variant aangeboden. BOL is een variant van leren en stage en BBL is een variant van leren en werken.
Bij de BOL-variant gaat de student gemiddeld 3 a 4 dagen per week naar school en loopt stage gedurende het schooljaar. Bij de BBL variant gaat de student een of twee dagen per week naar school en de rest van de week leert hij bij een erkend leerbedrijf.

Instroom- doorstroom- en uitstroomgegevens

Instroom

Instroom leerjaar 1 | 2021-2022

Doorstroom

Doorstroom leerjaar 2 naar 3 | 2021-2022

Uitstroom en examens

Uitstroom 2021-2022 (totaal: 412)

In 2021 bedroeg de totale uitstroom uit leerjaar 4 van De Meerwaarde 412 leerlingen. In de lijn van de verwachting stromen vrijwel alle leerlingen uit naar het MBO. De groep ‘Overigen’ bestaat o.a. uit VMBO (andere school), Havo (andere school), Nimeto, SOMA College, MBO College Hilversum, Yuverta mbo, HMC, Graafschap College, ROC Nijmegen, ROC van Amsterdam, Noorderpoort, ROC Mondriaan, Leerpark Arnhem MBO, Essenzo, Curio en MBO Utrecht.


Hier worden de uitslagen van examens 2021 weergegeven: 

Examens 2020-2021