Schoolregels

Schoolafspraken

Regels in en rond de school
De Meerwaarde staat op een prachtige plek, het is een mooi schoolgebouw, waar je trots op mag zijn. We willen een fijne school zijn, waar iedereen zich veilig voelt. Hiervoor hebben we elkaar nodig en gelden een aantal afspraken in en rond de school. 

- We zijn aanspreekbaar
- We geven elkaar de ruimte
- We doen wat recht is
- We zien de ander
- We werken samen
- We zijn eerlijk

Informatie
Schoolregels Op De Meerwaarde