Schoolregels

Schoolregels

Regels in en rond de school
Op De Meerwaarde ontkomen we niet aan duidelijke regels. Die regels zijn er om het verblijf in en rond de school voor iedereen aangenaam te maken. In het schoolreglement staan o.a. het rookbeleid, de regels omtrent te laat komen en het kledingprotocol.

Informatie
Schoolregels Op De Meerwaarde

De Fraaie School

De Meerwaarde heeft een prachtige locatie met een mooi schoolgebouw en goede faciliteiten. Om iedereen een veilige leeromgeving te bieden, streeft De Meerwaarde ernaar om een ‘Fraaie School’ te zijn. De algemene gedragsregels die hierbij passen zijn:

» Accepteer en respecteer anderen zoals ze zijn;
» Stop pesten;
» Gebruik geen agressie of geweld tegen anderen en scheld niet;
» Respecteer de eigendommen van anderen;
» Houd de school schoon, rustig en veilig.

De Gezonde School
De Meerwaarde mag zich een ‘Gezonde school’ noemen. De ‘Gezonde school-aanpak’ is een praktische aanpak om de school te ondersteunen bij structureel werken aan gezondheid op school (zie ook www.gezondeschool.nl). Het vignet ‘Gezonde school’ werd toegekend o.a. voor onze manier van werken op het gebied van Sport en Bewegen. Daarnaast zijn er op school activiteiten op het gebied van ‘Welbevinden en sociale veiligheid’, waarvoor we een thema-certificaat hebben ontvangen.

Met twee thema-certificaten zouden we dubbel tevreden achterover kunnen leunen, maar die instelling kennen we niet op De Meerwaarde, wij willen meer bereiken! Thema’s waar we momenteel een ontwikkeling in doormaken zijn ‘Voeding’; ‘en ‘Roken en alcohol’.

Op de website van De Meerwaarde is meer te lezen over de wijze waarop we invulling geven aan de Fraaie en Gezonde school.