Schoolregels

Schoolafspraken

Regels in en rond de school
De Meerwaarde staat op een prachtige plek, het is een mooi schoolgebouw, waar je trots op mag zijn. We willen een fijne school zijn, waar iedereen zich veilig voelt. Hiervoor hebben we elkaar nodig en gelden een aantal afspraken in en rond de school. 

- We zijn aanspreekbaar
- We geven elkaar de ruimte
- We doen wat recht is
- We zien de ander
- We werken samen
- We zijn eerlijk

Informatie
Schoolregels Op De Meerwaarde

De Gezonde School

De Meerwaarde mag zich een ‘Gezonde school’ noemen. De ‘Gezonde school-aanpak’ is een praktische aanpak om de school te ondersteunen bij structureel werken aan gezondheid op school (zie ook www.gezondeschool.nl). Het vignet ‘Gezonde school’ werd toegekend o.a. voor onze manier van werken op het gebied van Sport en Bewegen. Daarnaast zijn er op school activiteiten op het gebied van ‘Welbevinden en sociale veiligheid’, waarvoor we een thema-certificaat hebben ontvangen.

Met twee thema-certificaten zouden we dubbel tevreden achterover kunnen leunen, maar die instelling kennen we niet op De Meerwaarde, wij willen meer bereiken! Thema’s waar we momenteel een ontwikkeling in doormaken zijn ‘Voeding’; ‘en ‘Roken en alcohol’.

Op de website van De Meerwaarde is meer te lezen over de wijze waarop we invulling geven aan de Gezonde school.