Algemeen

Vakanties

De vakanties voor schooljaar 2023-2024 zijn vastgelegd op de volgende data:

VakantiesStartdatumEINDDATUM
Herfstvakantiema 16 oktober 2023-vr 20 oktober 2023
Dankdagwo 1 november 2023
Kerstvakantiema 25 december 2023-vr 5 januari 2024
Voorjaarsvakantiema 19 februari 2024-vr 23 februari 2024
Biddag wo 13 maart 2024
Goede vrijdag

vr 29 maart 2024

 
2e Paasdagma 1 april 2024
Meivakantie*ma 29 april 2024-vr 10 mei 2024
2e pinksterdagma 20 mei 2024

Zomervakantiema 15 juli 2024-vr 23 augustus 2024

* inclusief Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag

Document Boekje Extra Verlof

Verlof

Extra verlof
Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind naar school gaat. Leerlingen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. In situaties met een goede reden kan een leerling vrij krijgen. Dat heet extra verlof. De regeling extra verlof zoals die is opgesteld door de leerplichtambtenaren uit onze regio, is te vinden op de website van De Meerwaarde.

Buiten de schoolvakanties op vakantie?
Buiten de schoolvakanties mogen leerlingen geen verlof hebben. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als de aard van het beroep van de ouders het onmogelijk maakt om in één van de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit kan bijvoorbeeld als de ouders seizoensgebonden arbeid verrichten. Er kan dan ‘extra verlof’ worden verleend.

Er kan dan ‘extra verlof’ worden verleend. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • het verlof moet minstens zes weken van tevoren worden aangevraagd bij de teamleider van de leerling. Het betreffende formulier is te downloaden via onze website;
  • er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd aan de teamleider bij het indienen van de aanvraag;
  • het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen;
  • het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

Op ongeoorloofd verzuim rond vakanties, zogenaamd ‘luxe-verzuim’, wordt streng toezicht gehouden, want een gezamenlijke start en afsluiting van het schooljaar zijn belangrijk voor de leerlingen en voor de school. ‘Verdachte’ ziekmeldingen melden we altijd bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over extra verlof is te vinden in de brochure ‘Leerplicht en verlof’.

Bereikbaarheid

Fietsen, bromfietsen en scooters
Veel leerlingen komen op de fiets naar school. Op school zetten leerlingen hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Leerlingen van elk team krijgen hun eigen fietsenstalling toegewezen. Leerlingen zijn alleen bij de fietsenrekken om hun fiets, bromfiets of scooter te plaatsen en op te halen.

De Meerwaarde heeft gekozen voor veilige fietsenstallingen met voorvorkondersteuning. Het risico van beschadigingen aan fietsen wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Bij aanschaf van een nieuwe fiets met een bagagerek adviseert de school daarom ook te kiezen voor een smalle steun en mand, waardoor de fiets goed geplaatst kan worden in het fietsenrek.

Vanuit de school wordt er alles aan gedaan om zo goed mogelijk met de fietsen van leerlingen om te gaan. Om het risico van beschadigingen te verminderen, mogen fietsen met een bagagerek en/of mand alleen in een laag fietsenrek worden geplaatst. Fietsen zonder bagagerek en/of mand aan de voorkant, mogen alleen in de hoge fietsenrekken worden geplaatst. Als fietsen buiten de rekken worden geplaatst, worden maatregelen genomen.

Steeds vaker komen er leerlingen met een elektrische fiets op school. Het lukt soms niet om zonder de accu op te laden weer thuis te komen. De Meerwaarde onderkent dit en heeft een aantal plaatsen gerealiseerd waar elektrische fietsen opgeladen kunnen worden onder schooltijd. Deze fietsenrekken staan zowel bij het sportgebouw als achter de kas. Deze rekken zijn te herkennen aan de groene kleur. Hoewel er op het terrein ook camera’s staan, is het gebruik maken van deze faciliteit voor eigen risico.

Openbaar vervoer
Er zijn goede trein- en busverbindingen met Barneveld. Zie voor actuele routeinformatie: 9292ov.nl of syntus.nl. Bij de school is een bushalte waar diverse buslijnen stoppen.
Sinds begin 2015 is het treinstation Barneveld Zuid in gebruik. Dit station is gesitueerd op loopafstand vanaf De Meerwaarde.

Tractoren en landbouwvoertuigen
Om levensgevaarlijke situaties te voorkomen is het rijden en parkeren van landbouwvoertuigen op het terrein van De Meerwaarde verboden. In de buurt van de school zijn maatregelen genomen om trekkers te verbieden. De politie zal handhavend optreden.

Kluisjes

Voor elke leerling is er een kluis. De kluizen bevinden zich zoveel mogelijk op de thuisbasis. Elke leerling krijg een eigen kluissleutel. Als een leerling de kluissleutel kwijt is geraakt, kan hij bij de onderwijsassistent van zijn team een nieuwe sleutel kopen. De sleutel kost 10,00. Dit bedrag moet contant worden afgerekend bij de bestelling van de sleutel.

Leesplein

Op De Meerwaarde wordt veel aandacht besteed aan lezen. Lezen is goed voor het vergroten van de woordenschat en dat draagt weer bij tot betere schoolprestaties. Daarom is er ook een schoolbibliotheek aanwezig, dat Leesplein genoemd wordt. Het Leesplein vind je op de begane grond bij de Huiskamer. 

De openingstijden van het Leesplein zijn:

dagopeningstijden
MAANDAG8.30 tot 16.00 uur
DINSDAG8.30 tot 16.00 uur
WOENSDAG8.30 tot 16.00 uur
DONDERDAG8.30 tot 16.00 uur
VRIJDAG8.30 tot 13.00 uur

Om materialen te lenen bij het Leesplein heb je de Aura Library app nodig, die gratis te downloaden is. In de app kun je zien wat je hebt geleend en wanneer je het moet inleveren. Als je boeken bijna ingeleverd moeten worden, krijg je daarvan bericht in de app of je schoolmail. Gebruik van het Leesplein is gratis, zolang je de materialen op tijd inlevert. Bij te laat inleveren betaal je boete.