Onderwijs

Lestijden

Leerlingen krijgen les volgens een lesrooster. De leerlingen hebben lesblokken van 60 minuten. Boven- en onderbouwklassen van het VMBO hebben gescheiden pauzetijden. Leerlingen van het Praktijkonderwijs hebben tegelijkertijd met de bovenbouwklassen van het VMBO pauze.

Praktijkdnderwijs
Les 108.20 – 09.20 uur
Les 209.20 – 10.20 uur (einde les: korte pauze)
Les 310.20 - 11.20 uur
Pauze11.20 - 11.40 uur
Les 411.40 - 12.40 uur
Les 512.40 - 13.40 uur
Pauze13.40 - 14.10 uur
Les 614.10 - 15.10 uur
Les 715.10 - 16.10 uur

Schoolbeleid Lesuitval

We hebben de volgende maatregelen genomen om lesuitval te voorkomen:

  • FTE’s in de begroting voor opvang ziekte.
  • Docenten met invaluren op hun normjaartaak.
  • Onderwijsassistenten per team. In geval van nood neemt één docent twee klassen, waarbij de onderwijsassistent assisteert onder verantwoordelijkheid van de docent.
  • Op de pleinen kunnen leerlingen zelfstandig verder werken aan hun weektaak onder toezicht van een docent.
  • Voor langdurig zieken hebben we een interne flexpool met docenten.
  • We hebben ook een externe vervangingspool waar we gebruiken van kunnen maken.
  • Docenten benaderen voor extra uren.
  • Adverteren bij langdurige ziekte en wanneer de flexpool en de externe vervangingspool niet afdoende zijn.

Schoolbenodigdheden

Op De Meerwaarde verwachten we van de leerlingen dat zij een aantal benodigdheden aanschaffen en meebrengen naar school bij aanvang van de lessen.

Activiteiten en Excursies

Excursies
Leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben tegen het einde van het schooljaar een projectweek. Tijdens deze week gaan de leerlingen ook op excursie. Leerlingen in leerjaar 3 hebben dezelfde periode een excursieweek naar keuze. Leerlingen krijgen hierover informatie in de loop van het schooljaar. Aan deze excursieweek zijn voor de ouders kosten verbonden. Zie het hoofdstuk Financiën voor meer informatie.

Kampioenschappen Springen en Dressuur voor paarden en pony’s
Paarden en pony’s zijn populair onder de leerlingen van De Meerwaarde.
De Meerwaarde organiseert al vele jaren in het voorjaar het Schoolkampioenschap Springen & Dressuur voor paarden en pony’s. Deze kampioenschappen worden gehouden op Manege De Burght aan de Valkseweg in Barneveld.

Sportdagen
Een paar keer per schooljaar worden er sportdagen georganiseerd, waaraan alle leerlingen van diverse teams deelnemen. Het zijn sportieve, gezellige activiteiten, waarin actie altijd centraal staat.

Praktijkonderwijs – in de praktijk

Praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die goed begeleid moeten worden op hun weg naar een zelfstandige plaats in de maatschappij. In het Praktijkonderwijs is de persoonlijke ontwikkeling van de leerling erg belangrijk. In het eerste leerjaar staan de theoretische vakken nog centraal. We besteden dan vooral veel aandacht aan taal- en rekenvaardigheden. In de hogere leerjaren verschuift het accent naar steeds meer praktische vakken. Dat betekent maatwerk voor elke leerling. Maatwerk kunnen we leveren omdat we werken met een individueel groeidocument. Het is een plan dat uitgaat van de mogelijkheden van de leerling. Een plan waarbij het erom gaat dat de leerling zijn of haar individuele gaven en talenten goed leert ontdekken en benutten. Ook hier geldt het motto van De Meerwaarde: Geloof in elk talent!

Stage

In het tweede leerjaar beginnen de leerlingen met interne stages. In ons eigen schoolgebouw gaan leerlingen dan bezig met o.a. koken, schoonmaken, tuinonderhoud, magazijnbeheer en fietsreparaties. In de leerjaren 3, 4 en 5 gaan de leerlingen extern op stage. Tijdens de gesprekken met leerlingen, ouders en bedrijven over hun stage komen scholingswensen naar voren. Deze scholing vindt dan plaats in de praktijklessen die de leerlingen op school krijgen. Deze lessen zijn dus vooral bedoeld om de externe stage te ondersteunen. Deze praktijklessen noemt de school keuzewerktijd.

Keuzewerktijd en certificaten

Tijdens de lessen keuzewerktijd krijgen de leerlingen ook gelegenheid om certificaten te behalen, zodat zij nog beter kunnen functioneren in hun stage. We hebben o.a. de volgende certificaten: werken in de grootkeuken, schoonmaak, tractorrijbewijs, heftruckcertificaat, lassen, logistiek medewerker en groen (niveau 1).

Doorlopende leerlijn

In de theorielessen werken we met een doorlopende leerlijn. Het onderwijs in alle leerjaren sluit op elkaar aan. De mogelijkheden van de leerling zijn daarbij weer ons uitgangspunt. We werken in de klas met planners. Vanaf leerjaar 1 leren de leerlingen zelf plannen en verantwoordelijkheid nemen voor hun schoolwerk. In de hogere klassen breiden we dit uit om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een baan of een vervolgopleiding.

MBO Entree

Binnen het Praktijkonderwijs bestaat de mogelijkheid om na leerjaar 4 of 5 door te leren voor een MBO-diploma op niveau 1. De leerlingen die in aanmerking willen komen voor deze opleiding, doen mee aan een selectieprocedure. Wordt de leerling geselecteerd, dan komt hij/zij terecht in een Entree-klas.
Om deze opleiding mogelijk te maken, werken we samen met MBO Amersfoort. Met behulp van de Entree-klas kan de leerling binnen 1 of 2 jaar een officieel MBO-diploma behalen. Het theoretische deel van de opleiding is op De Meerwaarde. Daarnaast lopen de leerlingen 2 of 3 dagen stage. Door middel van het aanbieden van deze opleidingen proberen we met een officieel diploma de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Uitstroomgegevens

Uitstroom

Aan het einde van het derde leerjaar worden de leerlingen ingedeeld op hun uitstroomperspectief. De mogelijkheden die we bieden zijn: MBO niveau 1 Entree (werken, leren) en de transitieklas.

Uitstroom 2021-2022